Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία»

 

Το ΜΠΣ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» προσφέρει μια διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση της Αρχαιότητας, από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Μέσα από μεθόδους που εφαρμόζονται από επιστήμες όπως η ιστορία, η αρχαιολογία, η επιγραφική, η νομισματική, η αρχαιομετρία και η ιστορία των θεσμών και του δικαίου επιχειρεί εμβάθυνση και νέες ερμηνείες στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαιογνωσίας.

Η Αρχαία Ελληνική Ιστορία, η Ρωμαϊκή Ιστορία, η Προϊστορική Αρχαιολογία, η Κλασική Αρχαιολογία και η Ρωμαϊκή Αρχαιολογία γίνονται κατανοητές μέσα από την εξέταση των πρωτογενών πηγών αλλά και μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλυτικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν και εξακολουθούν να αναπτύσσονται από τους νεότερους και σύγχρονους ερευνητές.

Υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από τη συμμετοχή τους όχι μόνο σε εξειδικευμένα σεμινάρια και διαλέξεις, αλλά και με επιτόπιες επισκέψεις και ανασκαφικές δραστηριότητες.

Το ΜΠΣ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» στοχεύει στην ανάπτυξη εκείνων των ατομικών και συνεργατικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να οργανώσουν και να εκπονήσουν την δική τους έρευνα. Προσφέροντας πολύτιμα εφόδια, αποτελεί μια ελκυστική πρόταση Δεύτερου Κύκλου Σπουδών για όσους θέλουν να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους στο χώρο της Αρχαιογνωσίας.

 

 

 

Διεπιστημονικά σεμινάρια

­